Lägg till installationsscript för SALT kolumn i account tabellen

Description

  • Se befintlig modul för definition av kolumnen.

  • Se* vendor/resursbank/magento-core/etc/db_schema.xml* för exempel på hur man definierar nya kolumner i en befintlig tabell, se resursbank_is_test kolumnen. Se även* vendor/resursbank/magento-core/etc/db_schema_whitelist.json*

Test

Kolumnen för salt nyckel existerar i account tabellen.

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Time tracking

4h

Priority

Medium
Configure