Lägg till lista med registrerade callbacks

Description

Kopiera inställningen etc/adminhtml/system.xml :: resursbank_checkout/callback/url_list till den nya modulen.

Kopiera och renskriv tillhörande Block klass: Block/Adminhtml/System/Config/Callback/Listing.php (notera att du behöver logiken från Helper\Callback :: getCallbacks(). getCallbacks() metoden används för närvarande på 2 platser, men den ena (Plugin/Config/Edit.php) är egentligen en temporär lösning för att kringgå ett problem. Däremd kan du egentligen ta ut logiken för den här metoden från Helpern och placera den direkt i Block/Adminhtml/System/Config/Callback/Listing.php istället.

Notera att du även måst ekopiera och renskriva template filen Block klassen nyttjar (view/adminhtml/templates/system/config/callback/listing.phtml). Glöm inte att kopiera med översättningar för texterna i template filen.

Just nu visas inget meddelande om du inte har några callbacks registrerade. Det kanske borde läggas till i template:n, diskutera med Gert.

Test

En lista med dina registrerade callbacks skall visas på konfig sidan. Listan bör visa ett meddelande om du inte angett API användarnamn / lösenord.

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Time tracking

8h

Sprint

Priority

Medium
Configure