Lägg till inställning för att registrera callbacks

Description

Se etc/adminhtml/system.xml :: <field id="url_registration" för implementation på konfig sidan i den befintliga modulen.

Kopiera och renskriv Block/Adminhtml/System/Config/Callback/Registration.php, Controller/Adminhtml/Callback/Registration.php och Helper/Callback.php

Notera att Helper\Callback innehåller en hel del funktioner som kanske inte är helt nödvändiga för callback registreringen. Du kan avgöra själv om du vill renskriva hela filen i den här tasken eller ta orelevanta metoder senare i samband med andra uppgifter där dem krävs.

Test

Det skall visas en knapp i konfigen för att registrera Callbacks. Knappen skall fungera (dvs. callbacks skall registreras när man klickar på den).

Activity

Show:
Peter Sjöqvist
September 22, 2020, 7:51 AM

app/etc/env.php :: crypt key

Peter Sjöqvist
September 22, 2020, 7:52 AM

Lägg till kommentar vid knappen där man registrerar callbacks som förklarar tydligt men enkelt att crypt key används för callbacks, så man måste regga om callbacks ifall man generar en ny crypt key.

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Time tracking

12h

Sprint

Priority

Medium
Configure