Debug inställning och tillhörande Helper\Log

Description

Se debug inställningen i Core eller RCO modulerna som exempel på detta. Du borde kunna kopiera implementationen från RCO rakt av:

  • <debug inställningen i etc/adminhtml/system.xml

  • <debug> inställningen i etc/cconfig.xml

  • Helper\Log

  • Helper\Config* :: isDebugEnabled

Du kan testa att det fungerar genom att DI:a din Log klass i en controller / plugin och aktivera Debug inställningen du lagt till för modulen (prova även slå av den, eftersom log entries då inte skall skapas).

Test

Det skall visas en Debug inställning i modulens konfig som du kan slå av / på. Värdet du valt skall bestå efter du sparat konfigurationen.

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Time tracking

4h

Sprint

Priority

Medium
Configure