Inställningar för att aktivera After-Shop metoderna

Description

Vi bör har en separat inställning för varje After-Shop metod;

1. Debit
2. Credit
3. Annulment

Bekräfta detta men Gert först, i den befintliga modulen har vi en inställning för samtliga men det känns rimligare att dela upp det.

Dessa bör placeras lämpligt i system konfen, du kan ju diskutera titlar / upplägg med Gert, men det bör väl efterlikna strukturen i Core / RCO så det blir enhetligt.

Dessa inställningar är bara boolean(s) (Yes/no). Du kan kika på Debug inställningen i Core modulen som exempel.

Samtliga inställningar för vara aktiverade per default (igen, bekräfta dock detta med Gert). Lägg till en config.xml fil för att speca detta.

I samband med detta bör du även lägga till en Helper för att läsa konfig värdena (se Helper\Config i Core modulen som exempel).

För att testa metoderna i Helper\Config kan du exempelvis DI:a den i en controller / plugin i Core / RCO modulen.

Test

Du ska se inställningar för att slå på / stänga av After-Shop metoderna i konfig:en. Du kan ändra dessa mellan På / Av och ditt val kvarstår efter du sparat konfigen.

Activity

Show:
Gert Larsson
September 9, 2020, 12:33 PM
Edited

Jag kan inte se ett behov för en setting för varje metod.
I Resurs MP finns inte den möjligheten.
Så jag tycker det borde vara en setting, aftershop via plugin eller inte.

Marcus Gullberg
September 14, 2020, 8:21 AM

Grymt. Då kör vi på det

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Time tracking

4h

Sprint

Priority

Medium
Configure