Basics

Description

Kopiera in följande filer från vår RCO modul:

  • LICENSE

  • registration.php

  • etc/module.xml

Korrigera namespace /namngivning i samtliga från Rco till Ordermanagement

Du kan även ta bort Magento_Quote och Magento_Checkout från etc/module.xml

Test

Kan ej testas.

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Time tracking

2h

Sprint

Priority

Medium
Configure