Data patch för att flytta configdata från gamla till nya paths (speciellt för un/pw då env nu är en bool)

Description

update core_config_data set path = 'resursbank_checkout/advanced/round_tax_percentage' where path = 'resursbank/api/round_tax_percentage';
update core_config_data set path = 'resursbank_checkout/api/environment' where path = 'resursbank/api/environment';
update core_config_data set path = 'resursbank_checkout/api/username_test' where path = 'resursbank/api/username_1';
update core_config_data set path = 'resursbank_checkout/api/password_test' where path = 'resursbank/api/password_1';
update core_config_data set path = 'resursbank_checkout/debug/enabled' where path = 'resursbank/api/debug';
update core_config_data set path = 'resursbank_checkout/methods/auto_sync_method' where path = 'resursbank/methods/auto_sync_method';

Test

1. Kör en query för att ta bort dina konfig värden (delete from core_config_data where path like '%resurs%')
2. Kör en query för att lägga in test-data, detta skall alltså vara data som den ser ut på en installation där vår befintliga modul finns (jag har lagt in en lång query i Description på den här issuen som du kan använda för att lägga till test datan).
3. Rensa din cache och gå till vår konfig i admin panelen. Inställningarna borde vara tomma, inget användarnamn / lösenord etc. (kom ihåg att miljö som default är "Test", och Debug är default "No").
4. Kör en setup:upgrade och kontrollera din inställningar i konfigen. Dem borde nu visa rätt värden.
Det är möjligt att du måste rensa din cache efter setup:upgrade, detta är isåfall kanske något vi vill göra automatiskt så ombudet slipper (det går ju att diskutera isåfall).

Assignee

Gert Larsson

Reporter

MageParts Admin

Labels

None

Time tracking

8h

Sprint

Priority

Medium
Configure