Ta bort referenserna för betalavgifter från db_schema.xml

Description

NOTERA: Kom ihåg att kolumnen sales_order - resursbank_environment skall vara kvar fortfarande!

Test

Kan ej testas

Assignee

Gert Larsson

Reporter

MageParts Admin

Labels

None

Time tracking

1h

Sprint

None

Priority

Medium
Configure