Update pluginen bör titta på $quote->getAllVisibleItems() för att avgöra om varukorgen innehåller varor

Description

Samma som nyttjas vid order placering för att avgöra om en order kan skapas utifrån Quote:n.

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Priority

Medium
Configure