Man kommer inte åt konfigen när man precis installerat modulen pga. att användarnamn saknas

Description

None

Environment

None

Test

None

Assignee

Gert Larsson

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure