setup:upgrade måste köras dubbla gånger vid ny installation

Description

Ett värde som förväntas saknas i databasen:

SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'resursbank_environment' in 'field list', query was: UPDATE `sales_order` SET `resursbank_is_test` = resursbank_environment

Värdet existerar om man haft den tidigare modulen installerad. Vi borde kontrollera att kolumnen existerar innan vi försöker byta dess namn.

Environment

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

Peter Sjöqvist

Labels

None

Sprint

Priority

Medium
Configure