Flytta konstanterna MODEL_KEY_* och DEFAULT_VALUE_ORDER_STATUS från Helper/Method/Converter.php till modelklassen, när den implementerats. Applicera samma ändringar i testerna.

Description

None

Test

None

Assignee

Unassigned

Reporter

MageParts Admin

Labels

None

Priority

Medium
Configure