Style:a header:n för vår konfig sektion

Description

Vår konfigsektion skall se ut som den för Amazon eller Klarna. Det skall visas en logotyp och Configure knappen skall ligga längst till höger.

Test

När man expanderar sektionen "Resurs Bank" vid betalemtoder skall en logotyp visas, samt att knappen "Configure" skall ligga längst till höger. Som för Klarna / Amazon etc.

Kom ihåg att förstora / förminska ditt läsarfönster, för att simulera en mobiltelefon / platta, så vi ser att stylingen håller oavsett.

Assignee

MageParts Admin

Reporter

MageParts Admin

Labels

None

Time tracking

8h

Sprint

Priority

Medium
Configure